مدیر بیمارستان آیت الله روحانی(ره) بابل گفت: برای نخستین بار در شمال کشور از اول مهر ماه طرح کمیته استقبال از بیمار در بیمارستان آیت‌الله روحانی(ره) بابل اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری موج، محسن قائمی اظهار داشت: برای نخستین بار در شمال کشور از اول مهر طرح کمیته استقبال از بیمار در بیمارستان آیت‌الله روحانی(ره) بابل اجرا می‌شود.
وی گفت: در این طرح کمیته ای متشکل از افراد با تجربه به صورت روزانه در بالین بیمار تازه پذیرش شده حاضر می شوند و به سوالات بیمار و همراه بیمار پاسخ خواهند داد و آنها را با خدمات و مقررات این مرکز آشنا می کنند.
مدیر بیمارستان آیت الله روحانی(ره) بابل گفت: این طرح برای اولین بار در شمال کشور در این مرکز اجرایی می شود که این خدمت در راستای تکریم ارباب و رجوع به همشهریان و هم استانی های عزیز می باشد.
قائمی از افزایش مراجعه کنندگان با اجرای طرح تحول سلامت خبر داد و افزود هدف وزارت بهداشت ارائه خدمات مطلوب مراکز دولتی، کاهش پرداختی بیماران است که دست‌یابی به این مهم مستلزم تلاش و سخت‌کوشی است
مدیر بیمارستان آیت ا… روحانی(ره) بابل افزود: قبل از اجرای طرح تحول سلامت بیماران برای تامین نیازهای درمانی و دارویی خود به خارج از بیمارستان ارجاع می شدند که با اجرای این طرح تقریبا تمامی نیازهای دارویی و تجهیزات پزشکی بیماران درداخل بیمارستان مرتفع می شود
ی گفت: افزایش کمیت و کیفیت خدمات به بیماران با افزایش تخت از ۳۷۲ به ۵۱۱ تخت خرید تجهیزات جدید و به روز جهت بخش های مختلف، افزایش تعداد اعضای هیات علمی تمام وقت جغرافیایی، جهت دستیابی به اهداف وزارت بهداشت که همان عدالت در مبحثدرمان می باشد از تلاش های بی وقفه این مرکز بوده است.
مدیر بیمارستان آیت الله روحانی(ره) بابل با اشاره به اینکه رفاه حال بیماران و همراهان از دغدغه های مهم مرکز است، گفت: با توجه به حجم مراجعات زیاد به این مرکز تردد همراهان بیمار فقط با داشتن کارت همراه که هنگام پذیرش صادر می‌شود امکان‌پذیر است و در غیر از ساعات ملاقات هر بیمار فقط یک همراه خواهد داشت.