استاندار مازندران از حرکت کند بانک های این استان در پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی معرفی شده از کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری موج،ربیع فلاح با اعلام این که چنین عملکردی خوشایند بانک ها و زیبنده استان مازندران نیست ، افزود : همچنین از ابتدای امسال تاکنون پرونده ۶۳۰ واحد تولیدی دارای مشکل نقدینگی در کارگروه تسهیل بررسی شد. استاندار مازندران با بیان اینکه روند پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی دارای مشکل در برخی از استان های کشور از جمله گیلان دو تا سه برابر بیشتر از مازندران است ، گفت : باید در تکمیل پرونده واحدهای تولیدی در فرایند ادرای تسریع شود تا مدت زمان ثبت پرونده در کارگروه تا دریافت تسهیلات طولانی نشود. وی برگزاری ۱۹ جلسه استانی کارگروه حمایت از تولید استان در شهرستان ها را نشانگر عزم جدی مدیریت استان برای برطرف کردن مشکلات واحدهای تولیدی دانست و افزود : باید از همه ظرفیت های استان برای حمایت از صنایع کوچک و متوسط تولیدی مازندران در جهت حفظ و توسعه اشتغال استان استفاده کرد.