رئیس سازمان صنعت و معدن مازندران خواستار واگذاری زمین های مازاد و بلااستفاده شرکت دیزل آمل به شهرک صنعتی این شهرستان شد.

به گزارش خبرگزاری موج،محمد محمدپور عمران گفت:زمین این شرکت در کنار شهرک صنعتی آمل واقع و بلااستفاده است در حالی که تعداد زیادی متقاضی سرمایه گذاری در آمل در انتظار دریافت زمین هستند. وی به موافقت سازمان حفاظت محیط زیست برای واگذاری ۶۰ هکتار زمین درحاشیه شهرک صنعتی شهدای محمودآباد اشاره کرد و گفت که با واگذاری این مقدار زمین به متقاضیان دراولویت سرمایه گذاری که با کمبود زمین مواجه بودند، تحول اساسی در این شهرک صورت خواهد گرفت. رئیس سازمان صنعت مازندران با اشاره به اینکه این استان اکنون در پرداخت تسهیلات بسته های حمایتی تولید درمیان ۱۰ استان کشور قرار دارد ، بیان داشت: با حذف برخی محدودیت ها از جمله قبول نکردن وثیقه های ملکی و سند روستایی در بانک ها و نیز برخی معافیت ها، پیش بینی می شود رسیدگی به پرونده ها در کارگروه تسهیل و پرداخت تسهیلات از سوی بانک ها شتاب بیشتری بگیرد. وی افزود : همچنین با فراهم شدن زمینه تفویض اختیارات صنعت و معدن و کارگروه تسهیل تولید به شهرستان ها که نخستین بار در آمل تجربه شده ا ست ، به تدریج رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی در شهرستان ها شتاب بگیرد.