معاون استاندار مازندران گفت: دولت برای اتمام سه پروژه جاده ای هراز، کندوان و سوادکوه حدود ۲ هزار میلیارد تومان از منابع خود تامین اعتبار کرد.

به گزارش خبرگزاری موج،علی نبیان در جمع مردم سوادکوه گفت: تلاش استان بر این است تا خدمتگذاری به مردم سوادکوه که می بایست از گذشته دورتر انجام می شد اقدام شود. وی با اشاره به افتتاح ۷۷۹ پروژه در قالب ۶۲۳ میلیارد تومان هزینه در سراسر استان مازندران، افزود: مجموع اعتباراتی که در هفته دولت برای افتتاح پروژه صورت گرفت بیش از یک هزار میلیارد تومان است. معاون استاندار مازندران محور سوادکوه را طریق الرضا دانست و افزود: دولت برای اتمام سه پروژه جاده ای هراز، کندوان و سوادکوه حدود ۲ هزار میلیارد تومان از منابع خود تامین اعتبار کرد. وی افزود: مناطق سوادکوه دارای مواهب زیادی است باید از این مناطق نهایت بهره را ببریم. این مسئول با اشاره به جایگاه و نقش گردشگری در توسعه مازندران بیان کرد: ظرفیت های گردشگری مازندران می تواند با حمایت های موثر زمینه خوبی برای ایجاد اشتغال باشد. وی با تاکید بر اینکه گردشگری با رعایت اصول محیط زیستی و رعایت اصول حفظ منابع طبیعی جایگاه خوبی می تواند در کشور پیدا کند، تصریح کرد: گردشگری بخش مهمی از توسعه مازندران است و این بخش باید مورد حمایت قرار گیرد.