سید مقیم مقیمی از کمبود شدید آب در ۷ روستای بخش شمالی گتاب، شهرستان بابل خبرداد.

به گزارش خبرگزاری موج، عضو شورای عالی استان‌های کشور اظهار داشت: در سال ۱۳۷۱ هفت روستای شمالی بخش گتاب از نعمت آب شرب شهری برخوردارند ولی به مدت سه سال است که آب شرب شهری از اداره آب شهری به اداره روستایی تحویل داده شد و مردم با کمبود آب و به نوعی قطعی آب مواجه هستند.

وی تصریح کرد: اگر به سبب تحریم دشمن به مردم بگوییم با نبود اعتبارات امکان انجام آسفالت، تعریض جاده‌ها، چراغانی تیرهای برق از جاده حبیبی تا گتاب نیستیم قابل قبول است اما نمی‌توان به مردم گفت آب استفاده نکنید.

این مسوول ادامه داد: در این باره نشستی در دو سال قبل انجام شد و مقرر شد زمینی در اختیار اداره آب قرار دهیم تا مخزن احداثکند.

مقیمی گفت: با پیگیری‌های انجام شده اعتبار مورد نظر از استانداری اخذ و زمین مورد نیاز برای احداثمخزن خریداری و تحویل اداره آب شد اما به مدت یک سال و نیم است که با وجود تحویل زمین به اداره آب روستایی هنوز کلنگ‌زنی انجام نشده و مردم هفت روستا هنوز مطالبه آب شرب دارند.