مهدی خلیلی از افتتاح همزمان پروژه‌های بخش کشاورزی بابل و بابلسر با حضور معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج، سخنگوی سازمان جهاد کشاورزی مازندران اظهار کرد: فردا با حضور معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی برخی از پروژه‌های بخش کشاورزی بابل و بابلسر افتتاح می‌شود.

وی افزود: پروژه لاینینگ ۲ هزار و ۷۰۰ متری با اعتبار یک‌هزار و ۷۰ میلیون ریال، احداثکانال ۲۳۰ متری با اعتبار ۶۰۰ میلیون ریال، یک حلقه حفر چاه کشاورزی با اعتبار یک‌هزار و ۲۰۰ میلیون ریال و پرورش مرغ مادر ۲۵ هزار قطعه‌ای با اعتبار ۴۵ هزار میلیون ریال در شهرستان بابل افتتاح می‌شود.

سخنگوی سازمان جهاد کشاورزی مازندران ادامه داد: آبیاری قطره‌ای ۲٫۲ هکتاری با اعتبار ۲۱۵ میلیون ریال، آبیاری قطره‌ای ۴ هکتاری با اعتبار ۳۰۰ میلیون ریال و پرورش مرغ مادر گوشتی ۳۰ هزار قطعه‌ای با اعتبار ۲۷ هزار میلیون ریال در بابلسر به بهره‌برداری می‌رسد.

خلیلی گفت: پرورش مرغ مادر در بابل و پرورش مرغ مادر گوشتی در بابلسر به ترتیب برای ۳۰ و ۲۵ نفر اشتغال ایجاد کرده است.