عضو شورای اسلامی شهر ساری بیان داشت: خبرنگاران باید مانند انبیا بوده و در نقل اخبار تعارف نداشته باشند و دین خود را به خاطر دنیا نفروشند.

به گزارش خبرگزاری موج، مهدی احمدی در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه مردم برای قشر خبرنگار احترامی خاصی قائل می‌شوند، گفت: رسانه‌ها نقش موثری در پویایی فرهنگ و به‌ نوعی رهبری فکری جامعه را بر عهده دارند.

احمدی ادامه داد: خبرنگاری چون شغل انبیا است مبتنی بر اصولی است و نخستین اصل در خبرنگاری رابطه دو سویه‌ای است که حین انعکاس اخبار باید ضعف و قوت مدیران مطرح شود.

وی احترام به افکار عمومی جامعه را از وظایف رسانه‌ها دانست و بیان کرد: خبرنگار رسانه را ابزاری برای اعمال سلایق و علایق شخصی خود استفاده نمی‌کند.

عضو شورای اسلامی شهر ساری با بیان اینکه برخی خبرنگاران از رسانه استفاده ابزاری دارند، تصریح کرد: حفظ و صیانت از مصالح نظام جمهوری اسلامی و مقدسات دینی از وظایف رسانه‌ها و خبرنگاران است.

احمدی ادامه داد: شهرداری ساری نگاه ویژه‌ای به اصحاب رسانه دارد و راه‌اندازی معاونت فرهنگی و بخش امور رسانه در شهرداری از ابتکارات شهردار مرکز مازندران است.