کامران اصغری با اشاره به اینکه دینامیک اشتغال منجر به پویایی روابط سه حوزه تقاضا، عرضه و نهادهای اشتغال در کنار فضای کسب و کار استانی می‌شود، گفت: راهکارهای توسعه اشتغال پایدار مناطق نیز باید اختصاصی تعریف شوند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران در جمع خبرنگاران اظهار کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی تفاهم نامه منعقده با سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) تلاش دارد با توجه به بسترهای قانونی، حقوقی و سازمانی، نسبت به اجرای طرحی با فراگیری مداخله در سطح محلی و استانی و مواجهه در اصلاح و تکمیل سیاست های سطح ملی در حوزه اشتغال با عنوان طرح توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار (تکاپو) اقدام کند. وی افزود: طرح تکاپو در صدد است تا با استفاده از ظرفیت های بومی و به کارگیری تجارب سازمان های بین‌المللی در سایر کشورها، برنامه منسجمی را برای تحرک در بخش تقاضای نیروی کار به اجرا درآورد. دبیر کارگروه تخصصی اشتغال استان خاطرنشان کرد: تمرکز طرح بر سیاست های موجود در حوزه اشتغال و توسعه کسب و کارها است و انتظار می رود با فعال سازی قابلیت های منطقه‌ای در کسب و کارهای منتخب و پیاده سازی برنامه‌های توسعه‌ای متناسب با شرایط و اقتضائات هر رسته کسب و کار منتخب، حجم قابل توجهی از تقاضا برای اشتغال در استان فعال شود. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران تصریح کرد: در عین حال کوشش می‌شود تا سیستم آموزش مهارتی و تخصصی طرف عرضه نیروی کار نیز مبتنی بر واقعیت های طرف تقاضا و روندهای بین المللی، باز تنظیم شود. اصغری افزود: برای حصول اشتغال مطلوب پایدار علاوه بر سیاست های اقتصادی کلان که به رشد اقتصادی توجه دارند باید سیاست های توسعه بخشی (به طور دقیقتر سیاست های توسعه کسب و کار) نیز در دستور کار قرار گیرند. وی در ادامه خاطرنشان کرد: بدیهی است، رسته‌هایی از کسب و کار در اولویت قرار خواهند گرفت که در وهله اول، آن رسته فعالیت از مزیت توسعه و رشد اشتغال برخوردار باشد و در وهله دوم توان پیشرانی سایر رسته‌های کسب و کاری را نیز داشته باشد. دبیر کارگروه تخصصی اشتغال استان بیان کرد: هدایت صحیح سیاست های کسب و کار محور، می‌تواند موجب افزایش اشتغال در برخی از رشته فعالیت های اقتصادی شود . وی در ادامه افزود: علاوه بر انتخاب رسته‌های کسب و کاری در سطح ملی، مداخله در آنها باید در سطح منطقه‌ای اتفاق بیفتد. مواجهه با امر اشتغال در سطح منطقه‌ای، علاوه بر تمرکز بر کسب و کارهای منطقه، نیازمند بهسازی دینامیک اشتغال استان نیز است. مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با اشاره به اینکه دینامیک اشتغال منجر به پویایی روابط سه حوزه تقاضا، عرضه و نهادهای اشتغال در کنار فضای کسب و کار استانی می‌شود تصریح کرد: هر استانی دینامیک اشتغال مختص به خود را دارد و بنابراین، راهکارهای توسعه اشتغال پایدار مناطق نیز باید اختصاصی تعریف شوند. اصغری خاطرنشان کرد: طرح تکاپو بیش از آن که پروژه اجرایی باشد، مجموعه سیاست ها و اقدامات مداخله‌ای فراگیر برای توسعه اشتغال را مدیریت می‌کند و این طرح کوشش می کند تا آخرین تجارب به دست آمده در کشورهای مختلف و سازمان های بین‌المللی را مورد استفاده قرار داده و مبتنی بر ویژگی های بومی مناطق مختلف کشور، برنامه توسعه اشتغال پایدار را پیگیری کند.