قاسم احمدی لاشکی گفت: با توجه به اکتشاف حوزه نفت در دریای مازندران، ایجاد منطقه آزاد با محوریت انرژی در بندر امیرآباد پیشنهاد شد.

به گزارش خبرگزاری موج، رئیس مجمع نمایندگان مازندران بیان داشت: با توجه به شرایط خاصی که در استان وجود دارد، دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور نگاه مثبتی به این موضوع داشت و قرار شد مجمع نمایندگان هماهنگی مجددی را با رییس جمهور داشته باشند. وی با بیان اینکه هر نقطه از استان که برای مناطق ویژه در نظر گرفته شد شرایط خاص خود را دارد، یادآور شد: در حوزه گردشگری و سلامت که نوشهر و چالوس اعلام شد این دو شهرستان در غرب استان بی نظیر است، اینکه فقط ۶ میلیون نفر مسافر در نمک آبرود در ۱۲ روز در تعطیلات نوروز حضور می یابند نشان می دهد این فضا فضای خاص گردشگری است، بنابراین نوشهر را در حوزه گردشگری و سلامت مختص دانسته می شود. رئیس مجمع نمایندگان مازندران افزود: با توجه به اینکه دانشگاه مازندران در بابلسر مستقر است بنابراین پیشنهاد ایجاد منطقه آزاد در حوزه فناوری و تجارت برای بابلسر و فریدون کنار داده شد. احمدی لاشکی با بیان اینکه همه شاخصه های لازم به صورت کارشناسی اعلام شد که قابل اجرا است، تصریح کرد: با توجه به اکتشاف در حوزه نفت در دریای مازندران که در امیرآباد انجام می شود، این بندر به عنوان منطقه آزاد با محوریت انرژی پیشنهاد شد. این نماینده مجلس تصریح کرد: ممکن است برخی مشکلات هم باشد که قرار شد برای هر سه نقطه کار کارشناسی انجام شود و امیدوارم در دولت تدبیر و امید مسئولان تدبیر کنند و دل سه میلیون مازندرانی را با یک تصمیم درست شاد کنند.