شهردار بابل گفت: عدم انسجام و وحدت بین مسوولان و مردم یکی از دلایل مهم عقب ماندگی شهر بابل است

به گزارش خبرگزاری موج، حسین بیژنی در نخستین نشست شهروندان نخبه برای توسعه شهر بابل اظهار کرد: شهربابل مهد تمدن و علم، فرهنگ و تدین است که این امر برگرفته از آموزه‌های دینی است. وی با اشاره به اینکه از گذشته تاکنون افکارارزشمند بزرگان این شهرگردآوری نشده است تا از تجربیات آنها برای توسعه شهری استفاده کنیم ،افزود: برای رسیدن به یک دست‌آورد مطلوب در جامعه باید با مردم آن جامعه شفاف بوده و از تعارفات پرهیز کنیم. شهردار بابل با اشاره به اینکه از ابتدای فعالیت در شهرداری بابل سعی شد تا برمبنای خرد جمعی حرکت کنم، تصریح کرد: با توجه به اینکه گروه‌ها و تشکل‌های مختلف برای ارائه طرح‌های نو و جدید مراجعه می‌کردند برای همراهی این افراد به صورت جمعی ، پیشنهاد برگزاری این نشست را دادم تا آنهایی که توانمند در امورمدیریت شهری و صاحب ایده در لیاقت، عمل و ارائه علم به مردم هستند بتوانند در امر مدیریت شهری با ما همکاری کنند. بیژنی با بیان اینکه این اتاق فکر فارغ ازهرگونه نگرش سیاسی تشکیل شده است و تنها هدف آن همفکری برای اعتلا و توسعه شهری است، خاطرنشان کرد: با استقبال از ایده‌های جدید تلاش می‌کنیم تا عقب ماندگی‌هایی که ازگذشته برشهر ما عارض شده است را جبران و تلاش کنیم تا شهری آباد و زیبا داشته باشیم.