ربیع فلاح از وجود ۴ هزار و ۳۷پروژه عمرانی نیمه تمام در استان مازندران خبرداد.

به گزارش خبرنگارخبرگزاری موج،استاندار مازندران در دیدار با مردم گنج افروز بابل افزود : حدود ۵۰ درصد از اعتبار عمرانی سال جاری استان تخصیص یافت و با این اعتبار طلب پیمانکاران پرداخت خواهد شد. فلاح گفت:در سال جاری طبق آمار بودجه عمرانی مازندران با ۳۴ درصد افزایش نسبت به سال قبل حدود سه هزار میلیارد ریال است . رئیس شورای برنامه ریزی مازندران اضافه کرد : اولویت اصلی اعتبار اختصاصی سال جاری اتمام پروژه های نیمه کاره است. ربیع فلاح افزود : باید تلاش شود تا طرح های نیمه تمام این استان به اتمام برسد. وی بیان داشت:براساس آمار سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ،حدود ۴ هزار و ۳۷پروژه عمرانی نیمه تمام در این استان وجود دارد که برای تکمیل آن حدود ۱۳ هزار میلیارد ریال بودجه نیاز است. نماینده عالی دولت در مازندران بخشی از طلب پیمانکاران را ناشی از وضعیت بد مالی دولت در سال گذشته دانست. ربیع فلاح با اشاره به اعتبار اختصاصی برای تکمیل کمربندی جنوبی شهر بابل گفت که بزودی اعتبار مورد نیاز تخصیصی برای این پروژه در اختیار مردم قرار می گیرد.