مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی مازندران قیمت تضمینی هر کیلوگرم آفتابگردان را در این استان ۲۴هزار و ۵۱۰ ریال اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری موج،حسن عنایتی گفت: امسال هر کیلوگرم آفتابگردان با قیمت تضمینی ۲ هزار و ۴۵۱ تومان از کشاورزان خریداری می شود که رشد ۱۴ درصدی نسبت به سال گذشته دارد. وی افزود: در سال زراعی جاری با در اختیار قراردادن ارقام زودرس و میان رس آفتابگردان به کشاورزان تاکنون ۱۷۵ هکتار از مزارع مازندران به کشت آفتابگردان اختصاص یافته است. مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: «برزگر، فرخ، هایسان ۲۵» و ارقام «فانتازیا، اسکار، دوکا و نواک» از دیگر بذرهایی است که در کنار بذرهای گذشته وارد چرخه کشت شده است. عنایتی ادامه داد : با هر درصد افزایش ناخالصی و رطوبت در دانه های آفتابگردان ، قیمت این محصولات نیز نسبت به وزن محصول تحویلی محاسبه و پرداخت می شود. وی گفت:خرید تضیمی دانه های آفتابگردان تا پاییز سال جاری ادامه دارد و هم اکنون شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه دو کشور متولی خرید آفتابگردان در مازندران است. قیمت تضمیمی آفتابگردان در سال گذشته در مازندارن ۱۹هزار و ۷۰۰ ریال بود.