معاون سیاسی، امنیتی واجتماعی استانداری مازندران گفت: تاکنون ۳۴ منطقه آلوده به مواد مخدر در این استان در قالب سند جامع مبارزه با مواد مخدر پاکسازی شد.

به گزارش خبرگزاری موج، علیرضا یونسی اظهار داشت: تاکنون اقدام های خوبی برای کاهش آسیب های اجتماعی به خصوص طلاق و اعتیاد در استان انجام شده است. وی اضافه کرد: برای کاهش آسیب های اجتماعی به خصوص طلاق و مواد مخدر نیاز به تلاش تمام دستگاه های اجرایی و تشکل های مردمی داریم. معاون سیاسی، امنیتی واجتماعی استانداری مازندران با اشاره به تدوین برنامه سند جامع اعتیاد استان کاهش پنج درصدی اعتیاد و افزایش ۱۰ درصدی ضریب ترک اعتیاد را از اهداف برنامه سند پنج ساله اعتیاد این خطه شمال کشور اعلام کرد. وی گفت: براساس این سند در یک دوره پنج ساله باید آمار معتادان ۲۵ درصد کاهش و پایداری ترک اعتیاد نیز ۵۰ درصد افزایش یابد. یونسی مبارزه با سردسته های اصلی توزیع مواد مخدرو پاکسازی نقاط آلوده را از دیگر اهداف پیش بینی در این سند پنج ساله اعلام کرد. معاون استاندارمازندران بیان داشت: تاکنون ۳۴ منطقه آلوده به مواد مخدر در این استان در قالب سند جامع مبارزه با مواد مخدر پاکسازی شد. وی اضافه کرد: برای ساماندهی مناطق آلوده و اجرای طرح های عمرانی، اجتماعی و فرهنگی در این مناطق حدود یک هزار میلیارد ریال اعتبار از سوی دولت یازدهم از سال ۹۲ تاکنون هزینه شد. معاون استاندارمازندران ساخت خانه بهداشت، مهد کودک، اجرای طرح هادی و خانه عالم را از طرح های عمرانی اجرایی درمناطق پاکسازی ازآلودگی مواد مخدردراین استان اعلام کرد.