مسوول کمیته اطلاع رسانی طرح دریا شهرستان محمودآباد گفت: یک جوان زابلی درمنطقه ممنوعه شنا ساحل خزرغرق شد.

به گزارش خبرگزاری موج،محمد محتاطی اظهار داشت:این جوان ۲۴ ساله که با خانواده اش به شهر سرخرودسفر کرده بود به دلیل آشنا نبودن به شنا در منطقه ممنوع غرق شد. وی نام این غرق شده را حسین بزم گستر اعلام کرد. به گفته وی یکی دیگر از اعضای این خانواده نیز دچار حادثه شده بود که با حضور به موقع نیروهای امداد و نجات از مرگ حتمی نجات یافت. شهر سرخرود سه طرح سالمسازی برای مردان و زنان دارد که ۶۲ ناجی در این ساحل برای کمک به شناگران حضور دارند. از ابتدای طرح سالمسازی دریا در دریای خزر در مازندران از اول خردادماه تاکنون سه نفر در منطقه ممنوعه ساحل دریا در سرخرود غرق شدند. در مجموع ۱۷ نفر در تابستان امسال در ساحل مازندران غرق شدند که این آمار در مدت مشابه سال گذشته ۴۳ نفر بود.