رئیس پلیس راهور استان لرستان گفت: احترام عابران پیاده به قوانین راهنمایی و رانندگی در بهبود ترافیک درونشهری بسیار مؤثر است.

سرهنگ مرادی در گفت و گو با خبرنگار موج گفت: عابران پیاده یکی از کاربران ترافیکی می باشند و تردد قانونمند آنها در معابر و خیابان ها علاوه بر کاهش حوادث رانندگی در روانسازی ترافیک نیز بسیار مؤثر است. مرادی ادامه داد: بیش از ۵۰ درصد فوت شدگان و مجروحان حوادث رانندگی درون شهری در استان را عابران پیاده تشکیل می دهند و این به این معنا است که عابران پیاده به قانون و مقررات اهمیت چندانی نمی دهند و در ترددهای خود نکات ایمنی را رعایت نمی نمایند. وی افزود: در قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی وظایفی بر عهده عابران پیاده گذاشته شده است نظیر استفاده از پل هوایی مخصوص برای عبور عابران پیاده از عرض خیابان، احترام به چراغ راهنمایی مخصوص عابر پیاده در تقاطع ها، حرکت در پیاده روها و عدم تردد در آزاد راه های برونشهری که در صورت التزام عابرین به این قوانین بسیاری از معضلات ترافیکی کاهش می یابد. رئیس پلیس راهور لرستان گفت: ضعف مبلمان شهری از قبیل عرض کم برخی از پیاده روها و استاندارد نبودن بعضی از گذرگاه های مخصوص عابر پیاده از جمله مشکلات تردد عابران پیاده می باشد که نیاز است مسوولان امر، در خصوص برطرف کردن این نواقص چاره اندیشی نمایند