مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی لرستان از برگزاری جلسه رفع مشکلات و چالش های مالیاتی واحدهای صنعتی مستقر در شهرک های صنعتی لرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، فرزاد محمدی اظهار داشت: این جلسه در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و رفع موانع تولید و با توجه به اینکه یکی از عمده مشکلات واحدهای صنعتی چالش های مالیاتی می باشد برگزار شد. وی گفت: با عنایت به مشکلات و چالش های مبتلا به واحدهای صنعتی بهره بردار اعم از راکد و فعال در زمینه امور مالیاتی، همچنین تغییرات و اصلاحات اخیر در قانون مالیات های مستقیم و بمنظور آگاهی و آشنایی مناسب مدیران و مسئولین مالی واحدهای صنعتی از مواد تشویقی، تکلیفی و تنبیهی قوانین مالیاتی مستقیم و غیر مستقیم و نیز دیگر قوانین مرتب بر آن مبادرت به عارضه یابی، شناسایی و اولویت بندی چالش های موجود نموده ایم. محمدی در ادامه گفت: در این جلسه مقرر شد متعاقباً بنا به اولویت و اهمیت موارد احرازی اقدام به برگزاری دوره های آموزشی متناسب و دریافت خدمات مشاوره مالیاتی و با استفاده از اساتید و کارشناسان مجرب و صاحب نظر در این خصوص اقدام شود. وی در پایان اظهار داشت: در این خصوص فرم هایی بین کارشناسان و مدیران مالی واحدهای صنعتی توزیع شد که در این فرم ها میزان اطلاعات این اشخاص از قوانین مالیاتی و مواد تشویقی و غیره خواسته شده است تا با توجه به این اطلاعات دوره های آموزشی را برگزار نماییم.