مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان گفت: شرکت توزیع در حال حاضر بیش از ۱۲۰ میلیارد تومان از مشترکین طلب دارد.

به گزارش خبرنگار موج از خرم آباد، مدیرعامل شرکت توزیع برق استان لرستان گفت: با بررسی های به عمل آمده ۱۳۰ روستا در سطح استان بدون برق هستند که طبق آمار موثق ۶۲ روستا از آنهادارای سکنه و قابل تأمین برق می باشند و مابقی آنها روستا های کوچ نشین که دارای شرایط ییلاقی و قشلاقی هستند،بوده که از دو ماه پیش استارت تأمین برق روستایی در سطح استان زده شده است. وی افزود: ما برنامه ریزی کرده ایم تا پایان سال جاری ۶۲ روستای فوق را برق رسانی نموده و این روستاها اکثریت بین ۱۰ تا ۲۰ خانوار می باشند . خودنیا ادامه داد: در هفته دولت امسال ۱۷ روستا برق رسانی و به بهره برداری می رسد که برای تأمین برق این روستاها ۳ میلیارد تومان هزینه شده است . مهندس خودنیا به میزان مطالبات شرکت از مشترکین در سطح استان اشاره کرد و گفت شرکت توزیع در حال حاضر بیش از ۱۲۰ میلیارد تومان از مشترکین طلب دارد که ۴۰ درصد از مطالبات فوق مربوط به سازمان ها و دستگاه های دولتی و اجرایی استان می باشد. مدیر عامل برق لرستان گفت: در خصوص کاهش پیک بار تابستان خوشبختانه امسال موفق عمل کرده ایم و از میزان سهمیه ای که شرکت توانیر برای ما مشخص نموده حدود۴٫۲ مگاوات از سقف تعیین شده پایین تر هستیم و این خود نقطه عطفی است در روند رو به رشد شرکت در کنترل پیک و احتمال می رود که منبعد دمای هوا کاهش پیدا کرده و این موفقیت به عنوان یک رکورد در کنترل پیک ثبت گردد. وی ادامه داد: برای کنترل بیشتر پیک امسال ۲۱۳۰ کنتور هوشمند بر روی چاههای کشاورزی نصب خواهد شد که می تواند کمک شایانی به نحوه صحیح قرائت و کنترل پیک داشته باشد. مهندس خودنیا گفت حدود ۷ هزار کنتور هوشمند در راستای اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی در سطح استان در نظر گرفته شده است. وی از خبر نگاران خواست تا با ورود به قضیه وصول مطالبات و تأثیر گذاری قلم آنها بر افکار عمومی جامعه شرکت توزیع را در این امر مهم یاری نمایند.