معاون علمی پژوهشی و فناوری بسیج مستضعفین از افزایش چهار برابری اعتبارات حمایت از اختراعات و ابتکارات بسیج خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از خرم آباد، حسین قدیانی روز شنبه در همایش سه روزه مسوولان علمی، فناوری و پژوهشی سپاه افزود: این همایش با هدف گزارش گیری از اقدمات سال ۹۵ براساس سیاست های ابلاغ شده، ایجاد هماهنگی و انسجام بخشی بین مسوولان بسیج علمی کشور و آسیب شناسی نسبت به کارهای انجام شده برای عملکرد بهتر در نیمه دوم سال به میزبانی لرستان برگزار می شود. وی اظهار کرد: اقدامات معاونت علمی بسیج در چهار حوزه گفتمان سازی در مسائل علمی، حمایت از اختراعات و ابتکارات، رسیدن به مرزهای دانش انجام می شود. وی بیان کرد: در حال حاضر رشد علمی کشور مناسب است ولی لازم است که تولید علمی به فناوری و تولید ثروت منجر شودکه بر روی این حوزه تمرکز کرده ایم و سعی می شود که از اختراعات و ابنکارات حمایت کنیم. اعتبارات خوبی برای حمایت از اختراعات و ابتکارات اخصاص یافته در این راستا اعتبارات به چهار برابر افزایش یافته است. وی ادامه داد: اعتبارات از پنج میلیون تومان تا ۵۰ میلیون تومان به صورت بلا عوض به مخترعات و مبتکاران پرداخت و در صورت تجاری سازی تا سقف ۵۰۰ میلیون تئمان نیز حمایت می شود. قدیانی گفت: در حوزه تحقیق و پژوهش نیز تلاش می شود که چالش های کشور و چالش های پیش روی هر استان احصا و نسبت به رفع چالش ها تلاش کنیم. به گفته وی تلاش می شود که مرزهای دانش درنوردیده شود که در این حوزه کارهای خوبی در پلاسما و نانو انجام شده است. وی افزود: تا پایان سال ۹۴ یک هزار طرح ابتکاری و اختراعی را حمایت کردیم و ۳۰ درصد را به تولید محصول رساندیم در برخی از اختراعات به دیل واردات محصول مشابه تجاری سازی انجام نشد. وی بیان کرد: در سال ۹۵ حمایت از تجاری سازی اختراعات بیشتر شد و عمده مشکل مخترعان نداشتن سرمایه در گردش و یا کم بود سرمایه است. وی ادامه داد: در بین حوزه های علمی، پژوهشی سپاه لرستان در سطح کشور از جمله استان هایی می باشد که در حوزه فیزیک پلاسما کارهای خوبی انجام داده است. معاون علمی پژوهشی و فناوری بسیج مستضعفین گفت: هشت کارگروه اختراعات را داوری و براساس سطح آنها اعتبارات لازم را اختصاص می دهند.