جانشین فرمانده سپاه پاسداران گفت: مراکز علمی اسلامی از ابتدا مرجع اصلی دانشمندان جهان بوده اند.

به گزارش خبرگزاری موج از خرم آباد، سردار سلامی در نشست معاونان علمی–پژوهشی کشورکه به میزبانی سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان در خرم اباد برگزار شد با بیان اینکه خارجیها قرن هفتم تا دوازدهم را عصر طلایی اسلام نام نهاده اند گفت: این در حالی است که حکومت های اسلامی از ابتدا مرکز علمی جهان بوده اند. وی با اشاره به دانشمندان برجسته جهان اسلام از جمله خوارزمی که الگوریتم را ازاو گرفته اند، الکندی، جابربن حیان، ابو نصر فارابی، الزهراوی که پدر علم جراحی نوین است، افزود: کتاب قانون ابن سینا۷۰۰ سال در مراکز علمی جهان تدریس شده است و اینها همه نشان دهنده این است که دوره رنسانس بر شانه های جهان اسلام استوار شده است. سلامی دو اتفاق را موجب رنگ باختن علوم جهان اسلام در برابر اروپا عنوان کرد: نخست تفکری است که معتقد بود مسلمانان باید فقط بر روی علوم دینی کار کنند و کار بر روی دیگر علوم به دیگران واگذار شود و عامل دیگر حمله مغول ها و از بین رفتن متون و مراکز علمی جهان اسلام بوده است. سردار سلامی با اشاره به اینکه هیچ وقت فکر نکنید که اشکالات کوچکی که به نظام گرفته می شود شکوه و عظمت انقلاب اسلامی را تحت تاثیر قرار می دهد، گفت: انقلاب اسلامی درای عظمتی است که اسلام را پس از صدها سال به حاکمیت بازگردانده است. وی افزود: مناسبات و نظم سیاسی جهانی در حال متحول شدن و دگرگون شدن است و اسلام در حال تغییر سیمای ژئوپلوتیک جهان است. سلامی گفت: تمدن هایی مانند تمدن غرب که شکل گرفتند اما بر ارزشی صحیح و انسانی استوار نبوده اند جز اسارت و بردگی انسان و جز کشتار و قتل و عام ثمره دیگری نداشتند. وی اظهار داشت: تمدن غرب با در دست داشتن ابزارهای مادی هر چه بیشتر پیشرفت می کند ابزارهای بشتری برای نابودی بشر را به دست می آورد تا جایی که کشف علمی انیشتن امروز بشریت را تهدید می کند. جانشین فرمانده سپاه پاسداران با اشاره به اینکه اروپایی ها خودشان اعتراف می کنند که در حال غرق شدن در ابتذال هستند گفت: اگر ما مرزهای جهان را درنوردیم یکی از ارکان تمدن سازی را به دست آورده ایم سردار سلامی گفت: ما به قتل عام درجهان فکر نمی کنیم و اگر به دنبال پیشرفت علمی در زمینه های هسته ای هستیم جز با اهداف صلح آمیز نیست. وی در ادامه صحبت هایش معاونان علمی – پژوهشی را به جذب خلاقیت ها در مراکز رشد توصیه کرد و افزود: باید با ایجاد انگیزه و دیدن افق های بلند به جوانان امید بدهید. سلامی اظهار داشت: برای شناسایی استعداد های خاموش و بروز توانایی های آنان برنامه ریزی کنید و هرچه در این مسیر پیش بروید درهای بسته زیادی به روی شما باز خواهد شد.