طبق آمار ثبت احوال لرستان ولادت نوزادان پسر طی سه ماهه نخست سالجاری از دختران بیشتر بوده؛ یعنی در مقابل هر۱۰۰ واقعه ولادت ثبت شده دختر، رقمی ۱۱۰ واقعه ولادت پسربه ثبت رسیده است.

مصطفی امانی پور در این رابطه به خبرنگار موج گفت: در هر شبانه روز ۹۹ و در هر ساعت چهار نوزاد در استان متولد می شود. وی افزود: از مجموع ۹ هزار و ۱۶۸ تولد در استان، چهار هزار ۷۸۸ نفر معادل ۵۲٫۲ درصد پسر و چهارهزار و ۳۸۰ نفر با ۴۷٫۸ درصد دختر بوده است. امانی پور گفت: از این تعداد تولد در استان، ۶ هزار و ۲۴۴ نفر با ۶۸٫۱ درصد جمعیت شهری و ۲ هزار و ۹۲۴ نفر با ۳۱٫۹درصد جمعیت روستایی را تشکیل می دهند. وی بیان کرد: به نسبت ۱۱۰ پسر یکصد دختر در استان متولد شده است. مدیرکل ثبت احوال استان لرستان گفت: سال گذشته پنج هزار و ۸۳۸ نفر با سن کمتر از ۱۸ سال در این استان ازدواج کرده اند. مصطفی امانی پور افزود: از این تعداد پنج هزار و ۴۹۳ نفر دختر و ۳۴۵ نفر پسر بوده اند که به نسبت ازدواج های ثبت شده در استان حدود ۱٫۸ درصد ازدواج ها را شامل می شود. وی با بیان اینکه طبق آخرین آمار جمعیت استان لرستان یک میلیون و ۸۸۳هزارو ۳۷۸نفر است، افزود: این استان با نرخ ثبت ولادت ۲۰٫۷ در هزار رتبه ۱۹ کشور را دارا می باشد و بالاترین نرخ مربوط به استان سیستان بلوچستان با ۳۵٫۶ در هزار و پایین ترین نرخ ثبت شده ولادت مربوط به استان گیلان با ۱۲٫۳ در هزار نفر می باشد. به گفته امانی پور سال گذشته تعداد یک هزار و ۲۹۲ ولادت مربوط به چند قلوها در این استان ثبت شده که ۳٫۳ از کل ولادت ها را به خود اختصاص داده است.