مدیرعامل شرکت گاز استان لرستان گفت: در حال حاضر ۱۰۰ درصد جمعیت شهری و ۷۹ درصد جمعیت روستایی شهرستان بروجرد از نعمت گاز بهره مند هستند.

حشمت اله شمس خرم آبادی در گفت و گو با خبرنگار موج از خرم آباد افزود: هم اکنون دو شهر بروجرد و اشترینان و همچنین ۷۵ روستای این شهرستان از گاز بهره مند هستند. وی با بیان اینکه در این شهرستان ۲۵۵۶۲ خانوار روستایی ساکن هستند افزود ؛ ۲۰۱۷۶ خانوار تحت پوش گاز هستند که ۷۹ درصد جمعیت روستایی شهرستان را در بر می گیرد. شمس خرم آبادی خاطرنشان کرد: از مجموع ۱۸۸ روستای این شهرستان ۱۴۱ روستا بالای ۲۰ خانوار بوده و شرایط گازرسانی را دارند که گازرسانی به آنها طی امسال و سال های آتی انجام می شود. وی افزود: با توجه به اینکه بیشتر روستاهای پرجمعیت این شهرستان از گاز بهره مند هستند بخش عمده جمعیت روستایی تحت پوشش گاز هستند و امید است با استفاده از گاز صدمه کمتری به محیط زیست واردشود. مدیرعامل شرکت گاز لرستان گفت: هدف این است که در آینده همه شهرستان های استان بصورت متوازن از گاز بهره مند شوند و جمعیت روستایی تحت پوشش افزایش یابد.