۷۲ کیلومتر چهار خطه و راه روستایی روز پنجشنبه با حضور عباس احمد آخوندی وزیر راه و شهرسازی در لرستان به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری موج از خرم آباد، وزیر راه و شهرسازی با حضور در محور خرم آباد - نورآباد، یک قطعه از باند دوم این طرح را بطول ۱۴ کیلومتر افتتاح کرد. همزمان با این بهره برداری، ۱۸ کیلومتر از باند دوم محور خرم آباد - کوهدشت در قطعه بلوران و ۴۰ کیلومتر راه روستایی با حضور معاونان وزیر در استان زیر بار ترافیک قرار گرفت. برای اجرای این طرح ها ۷۴۰ میلیارد ریال هزینه شده است. بازدید از چند طرح راهسازی و شرکت در جلسه شورای اداری از جمله برنامه های سفر یکروزه آخوندی به لرستان است.