رئیس محیط زیست بروجرد گفت: پنج صیاد متخلف در بروجرد با صید ۳۰ ماهی دستگیر شدند و از صیادان تعدادی ابزارصید کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری موج از بروجرد، مصطفی مصطفی وند، رئیس محیط زیست بروجرد گفت: روز گذشته در پی گشت زنی نیروهای یگان محیط زیست بروجرد متوجه حضور چند صیاد متخلف شدند. وی اضافه کرد: پنج صیاد متخلف که به صورت غیر مجاز اقدام به ماهیگیری کرده بودند توسط نیروهای یگان محیط زیست دستگیر شدند. به گفته وی از صیادان متخلف ۳۰ عدد ماهی، دو حلقه تور بزرگ ماهیگیری، چهار عدد لنسر و قلاب کشف و ضبط شد. مصطفی وند اظهار داشت: این متخلفان بدون مجوز اقدام به ماهیگیری کرده بودند که خود در دام افتادند و برای پیگیری به مراجع قضایی ارجاع داده شدند. رئیس محیط زیست بروجرد تصریح کرد: صیادان فقط در فصل صید و با داشتن مجوز قانونی از سوی محیط زیست می توانند اقدام به ماهیگیری نمایند و در غیر این صورت متخلف محسوب شده و با آنها برخورد می شود. وی بیان کرد: در برخی از موارد نیز صیادان متخلف از شوک های الکتریکی برای صید استفاده می کنند که علاوه بر این که دیگر جانداران موجود در آب از بین می روند سبب ضررهایی به اکوسیستم آبی می شود.