نماینده مردم خرم‌آباد در مجلس شورای اسلامی گفت: شایسته است صفات اخلاقی و معنوی امام رضا(ع) که بیان‌گر جایگاه فرهنگی آن حضرت در جهان اسلام است برای رفع خلاءهای فرهنگی و اخلاقی جهانیان مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری موج از خرم‌آباد، صیدمحمد بیرانوندی، نماینده مردم خرم‌آباد و دوره چگنی در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به میزبانی استان لرستان برای برگزاری جشنواره ملی تولیدات تلویزیونی رضوی گفت: نیازهای جهان شامل چهار بُعد فرهنگی، علمی، سیاسی و اجتماعی است که این نیازها، ناظر به ابعاد و زوایای وجودی امامان معصوم(ع)است و در نتیجه امام رضا(ع) نیز به‌عنوان امام هشتم و معصوم دهم از این ابعاد شخصیتی برخوردار است. وی با اشاره به این‌که برای اثبات این‌که شخصیت امام رضا(ع) دارای وحدتی است که در عین حال، جامع ابعاد مختلف است، می‌توان به‌معنای حکمت توجه نمود، اظهار کرد: در فلسفه اسلامی، حکیم کسی است که به مرتبه‌ای رسیده که مشابه عالم عینی و خارجی است و تمامی ابعاد آن‌ را در وجود خود متجلی ساخته است. بیرانوندی ادامه داد: با توجه به این‌که مقام امامت برتر از مقام حکمت است، پس امامان معصوم، حکیم بوده و دارای صفت حکمت هستند، یعنی تمامی جنبه‌های آفرینش را در خود متجلی ساخته‌اند. نماینده مردم خرم‌آباد و دوره چگنی در مجلس شورای اسلامی با اشاره به این‌که ابعاد شخصیتی امام رضا(ع) ساحت‌های مختلف فرهنگی، علمی، سیاسی ـ اجتماعی را در بر می‌گیرد، عنوان کرد: انسان با تمامی حقیقت خود مادی و معنوی، یعنی انسان کامل، نمونه و نسخه‌ای کامل از جهان آفرینش است، در نتیجه ابعاد وجودی جهان را می‌توان در ابعاد شخصیتی امام معصوم(ع) یافت. وی با اشاره به این‌که از جمله مهم‌ترین نیازها و خلاءهای روحی ـ روانی در جهان امروز محو شدن یا کم‌رنگ شدن اخلاق و معنویت در زندگی بشر است،تأکید کرد: بسیاری از مشکلات مادی و معنوی بشر امروز مربوط به نگاه کاملاً مادی به جهان و نادیده گرفتن معنویت و اخلاق است، بطوری‌که بشر امروز فرهنگ خود را کاملاً مادی و براساس نیازهای زودگذر دنیوی خلاصه کرده و از فرهنگ معنوی غفلت نموده است. بیرانوندی خاطرنشان کرد: سیره امام رضا(ع) به‌عنوان انسان کامل و جامع ابعاد مادی و معنوی می‌تواند خلاء فرهنگی امروز جهان را پُر نموده و برطرف کننده نیازهای جهانیان در مسائل اخلاقی و معنوی باشد، براین اساس در پرداختن به بُعد فرهنگی شخصیت آن حضرت دو عامل اخلاق و معنویت مورد تأکید قرار می‌گیرد. نماینده مردم خرم‌آباد و دوره چگنی در مجلس شورای اسلامی با اشاره به این‌که سیره امام رضا(ع) گواه بر آن است که آن حضرت(ع) در هر کاری به معنویات توجه نموده و تقوای الهی و رضایت خدا را رعایت می‌کرد، افزود: آن حضرت تقوا را در همه چیز معیار قرار می‌داد، به گونه‌ای که حتی درباره منزلت و شرافت پدر بزرگوارشان نیز این معیار را لحاظ نموده و خود را نیز با این معیار مورد سنجش قرار می‌دادند، حتی در دوستی با نزدیکان و صله‌ارحام نیز این معیار را لحاظ می‌کردند و در صورتی که صله ارحام به این معیار آسیب می‌رساند از چنین ارتباطی صرف‌نظر می‌نمودند. وی تصریح کرد: سیره امام رضا(ع) به‌عنوان انسان کامل و جامع ابعاد مادی و معنوی می‌تواند خلاء فرهنگی امروز جهان را پُر نموده و برطرف کننده نیازهای جهانیان در مسائل اخلاقی و معنوی باشد. بیرانوندی با اشاره به این‌که بسیاری از گناهان بشر امروز ناشی از نشناختن و نادیده گرفتن نقش خدا در زندگی است، اظهار کرد: باتوجه به سیره معنوی امام رضا(ع) می‌توان بزرگ‌ترین ریشه مشکلات فرهنگی جهان یعنی خدانشناسی و خدافراموشی را معالجه نمود. نماینده مردم خرم‌آباد و دوره چگنی در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تواضع و فروتنی از ویژگی‌های اخلاقی آن حضرت است؛ در نگاه ایشان همه در برابر خدا یکسان‌اند؛ چرا که برتری افراد مربوط به اعمال ایشان است و خلوص این اعمال را نیر تنها خدا می‌داند. وی با اشاره به این‌که استعمار و استبداد، در تکبر و خودبرتربینی یک فرد یا یک ملت بر دیگری ریشه دارد، بیان کرد: برای رفع این معضل بزرگ دنیای معاصر، تواضع و فروتنی در برابر انسان‌ها و معیار قرار دادن اعمال و رفتارها از سیره آن حضرت قابل توجه است. بیرانوندی با اشاره به این‌که در نزد امام رضا(ع) حفظ آبروی مؤمن بسیار با اهمیت بود؛ به گونه‌ای که مثلاً ایشان سعی می‌نمود صدقه پنهانی بدهد تا ذلت سؤال در چهره سائل دیده نشود، ادامه داد: با توجه به این رفتار، اگر فردی به دیگری کمکی نماید یا یک ملت در مسائل فرهنگی مشکل ملت دیگر را رفع نماید، نباید این امر، عاملی برای تحقیر آن ملت یا سوءاستفاده و چپاول قرار گیرد. نماینده مردم خرم‌آباد و دوره چگنی در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بنابراین شایسته است صفات اخلاقی و معنوی امام رضا(ع)، که بیانگر جایگاه فرهنگی آن حضرت در جهان اسلام است برای رفع خلاءهای فرهنگی و اخلاقی جهانیان مورد توجه قرار گیرد.