در جلسه طرح استقرار برنامه راهبردی پیشگیری از شیوع اعتیاد در جامعه کار و تولید استان لرستان مصوب شد که اداره پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی آموزش و پرورش، آموزش ۱۵۰ هزار نفر از افراد تحت پوشش خود را به ستاد مبارزه با مواد مخدر استان ارسال کند.

به گزارش خبرنگار موج از خرم آباد، چهارشنبه، ۲۶ خرداد، جلسه طرح استقرار برنامه راهبردی پیشگیری از شیوع اعتیاد در جامعه کار و تولید استان لرستان، با حضور اعضای ستاد مبارزه با مواد مخدر استان در سالن جلسات اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان برگزار شد. در این جلسه طرح‌های اجرایی توسط اعضای این ستاد مورد بررسی قرار گرفت و مصوباتی داشت که هرکدام از اعضای ستاد با توجه به مسوولیتی که دارند موظف به انجام یک‌سری از کارهای آن شدند. در این جلسه مصوب شد که اداره پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی آموزش و پرورش با طرح و برنامه طرح آموزشی آموزش ۱۵۰ هزار نفر از افراد تحت پوشش خود را به ستاد مبارزه با مواد مخدر استان ارسال کند. مکاتبه با ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور جهت احیا جلسات کارگاه پیشگیری رشد مدار و تهیه بسته آموزشی با لحاظ کردن نظر کارشناسان آموزش و پرورش و آموزش ۶۰ مربی پیشگیری از مواد مخدر توسط دانشگاه لرستان و استفاده از مربیان نیروی انتظامی در برگزاری کلاس‌های آموزشی، از دیگر مصوبات این جلسه بود. همچنین تهیه بانک اطلاعاتی از مربیان آموزشی پیشگیری از مواد مخدر، دیگر مصوبه این جلسه بود. در پایان جلسه نیز، با توجه به تعدد جلسات این ستاد در طول سال و عضویت مدیران کل دستگاه‌ها در ستاد و عدم زمان کافی برای حضور خود مدیران کل، تمام دستگاه‌ها موظف شدند که در اسرع وقت نماینده تام‌الاختیار خود را به ستاد مبارزه با مواد مخدر استان معرفی کنند.