وزیر کشور گفت: قوانینی که مسیر سرمایه گذاری را کند می کند در حال اصلاح شدن هستند

به گزارش خبرگزاری موج، رحمانی فضلی وزیر کشور در بدو ورود به استان لرستان در فرودگاه خرم آباد، در خصوص آخرین دستاوردهای قرارگاه مرکزی اقتصاد مقاومتی بیان کرد: قول داده بودیم ماهی یکبار به استانهای پایلوت اقتصاد مقاومتی سفر کنیم و از نزدیک با روند اجرای فعالیت ها و اقدامات صورت گرفته آشنا شویم . وی با بیان اینکه دومین بار است که پس از انتخاب شدن لرستان به عنوان پایلوت اقتصاد مقاومتی به خرم آباد سفر می کند اظهار کرد: خوشبختانه در این مدت در قرارگاه مرکزی اقتصاد مقاومتی پیگیری های زیادی انجام گرفته و قابل قبول است . وزیر کشور با بیان اینکه در این مدت جذب سرمایه گذاران و توجه ویژه به بحث سرمایه گذاری روستایی انجام گرفته است یادآور شد: پیگیر قوانین و مقرارتی هستیم که مسیر سرمایه گذاری را کند کرده و باید اصلاح شوند. رحمانی فضلی تاکید کرد: روند حرکت ، سرعت قابل قبولی پیدا کرده است ولی کافی نیست و باید بیشتر شود. وی گفت: بعد از ظهر جلسه اقتصاد مقاومتی تشکیل و با شنیدن اقدامات انجام شده در دستگاههای اجرایی استان برای پروژه ها و طرح های استان سیاست گذاری خواهیم کرد.