اولین فرمانده زن یگان حفاظت سازمان جنگل‌ها‌، مراتع و آبخیزداری کشور در استان لرستان منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری موج، بر اساس حکم صادره از طرف مهندس "احمد ربیعی" رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ازنا، مهندس "فاطمه محمودی" به عنوان اولین فرمانده زن یگان حفاظت از جنگل‌ها و مراتع در استان لرستان منصوب گردید. محمودی مدرک تحصیلی کارشناسی منابع طبیعی دارد و مسئول واحد مرتع اداره منابع طبیعی شهرستان ازنا بوده است.