مدیرعامل سازمان میادین بروجرد گفت: ایجاد بازار شب تنها راه حل معضل دستفروشی در بروجرد است.

به گزارش خبرگزاری موج، جمشید بیرانوند ضمن بیان مطلب فوق افزود: به دلیل مشکلات اقتصادی و بیکاری جوانان، تعداد دستفروشان در بروجرد هر روز افزایش می یابد که فعالیت این افراد در خیابان ها و معابر پرتردد، مشکلات زیادی را ایجاد کرده است. وی ترافیک، تردد سخت شهروندان در پیاده روها، ایجاد مزاحمت برای اصناف و بی نظمی اجتماعی را از عواقب فعالیت بیش از ۲ هزار دستفروش در شهر بروجرد دانست و گفت: به رغم ایجاد بازارهای هفتگی و بازارچه های محلی شهرک مهرگان، اندیشه، نسترن، شهدا و چمران در نقاط مختلف شهر، تعداد دستفروشان افزایش یافته و این موضوع به یک معضل تبدیل شده است. وی افزود: سه تیم از ماموران سد معبر بروجرد از ساعت هفت صبح تا ۲۱ شب کار گشت زنی در خیابان ها را انجام می دهند و با دستفروشانی که تردد مردم را سخت کرده اند، برخورد می کنند البته برخوردهای قانونی با جرایم و توقیف وسایل دستفروشان تاکنون مانع کار آنها نشده است. بیرانوند اظهار کرد: متاسفانه خرید از دستفروشان برای اغلب شهروندان به یک عادت و تفریح تبدیل شده و این علاقه تا حدی است که برخی مغازه داران نیز نیمی از اجناس خود را در کنار خیابان در نقش دستفروش به مردم عرضه می کنند. وی یادآور شد: هم اکنون خریدهای سنتی در کلانشهرها برچیده شده و مردم از مراکز تجاری و تحت کنترل، مایحتاج خود را تهیه می کنند که این امر نقش مهمی در اقتصاد و زیبایی شهرها دارد اما در بروجرد دستفروشی غیرقابل کنترل شده است. مدیرعامل سازمان میادین بروجرد افزود: ایجاد بازار شبانه تنها راه رفع معضل دستفروشی در بروجرد به نظر می رسد که در صورت یافتن مکان مناسب و به دور از مزاحمت برای مردم می توانند از ساعت ۲۱ به بعد فعالیت کنند تا حداقل شاهد ترافیک روزانه و شکایت کسبه نباشیم. بیرانوند بر همکاری مردم در کنترل و ساماندهی دستفروشان تاکید کرد و گفت: اگر مردم از مراکز خرید و فروشگاه ها خرید روزانه خود را انجام دهند، تعداد دستفروشان نیز به مراتب کمتر و نظم و امنیت شهر بهتر می شود. وی از شهروندان خواست تا هرگونه افزایش خودسرانه قیمت و نابسامانی در سد معبر را به شمراه ۱۳۷ شهرداری و یا ۴۲۶۲۶۱۷۴ سازمان میادین گزارش دهند.