مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کشور گفت: امروز حرف اول در رقابت را کاهش هزینه‌های کشاورزی می‌زند.

به گزارش خبرگزاری موج، سیف در مراسم افتتاحیه باشگاه کشاورزان استان بیان کرد: این باشگاه جزو اولین پروژه‌های اقتصاد مقاومتی در استان است که در راستای افتتاح آن افراد زیادی به ما کمک کردند. وی اضافه کرد: در تمام دنیا تفاوت در تولیدها و رقابت‌پذیری به عنوان عناصر مهم تولید محصول در نظر گرفته می‌شوند و از موضوعاتی هستند که مورد اهمیت قرار می‌گیرند. سیف ادامه داد: این تفاوت در قیمت‌ها ناشی از هزینه‌هایی است که در طول تولید صرف می‌شود و ربطی به نحوه کار در مزرعه ندارد. اینکه چقدر با این هزینه برای تغذیه گیاه فراهم شود در قیمت نهایی محصول تاثیر دارد. مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کشور تصریح کرد: امروز حرف اول در رقابت‌پذیری کاهش هزینه‌های کشاورزان است که اصل کار این بنگاه‌هاست. در اقتصاد ترکیب عوامل تولید، کیفیت محصول را تعیین می‌کنند. سیف اظهار کرد: یکی از عوامل تولید بحث هواشناسی است. سرمایه‌گذاری وسیعی در حوزه هواشناسی کشاورزی شده است اما به اندازه کافی از آن بهره نمی‌بریم. وی یادآور شد: در اواخر سال ۹۴ هواشناسی به ما تواتر بارندگی در مهرماه را گوشزد کرده بود اما ما تبذیر کردیم و به اندازه کافی به کشاورزان اطلاع‌رسانی نکردیم برای همین آنها دو سه نوبت آبیاری را در کشاورزی دیم از دست دادند. مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کشور خاطرنشان کرد: هواشناسی کشاورزی فنولوژی گیاه را بررسی می‌کند و می‌تواند رفتار گیاه را پیش‌بینی کند اما نگاه اقتصادی ما به تولید مناسب نبوده و با وجود هزینه‌هایی که در هواشناسی کشاورزی می‌کنیم نتایج را بیان نکرده و تبذیر می‌کنیم. سیف با بیان اینکه از ظرفیت آزمایشگاه‌ها به صورت کامل استفاده نمی‌شود، افزود: اگر در آزمایشگاه‌ها ظرفیت‌ها را بالا ببریم تنها حدود یک ششم هزینه قبلی را می‌توانیم برای اجرای کار خود صرف کنیم. وی یادآور شد: در حال حاضر کودی که توزیع می‌کنیم مربوط به اراضی غرق آبی است علیرغم اینکه ما از سیستم‌ها آبیاری بارانی استفاده می‌کنیم باید کود مخصوص آبیاری قطره‌ای را توزیع کرد. رفتار ما دانشی است اما باید آن را اجرا کنیم. مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کشور اظهار کرد: باید چرخه دانش را به اطلاعات تبدیل و اطلاعات را تحلیل و سپس مورد استفاده قرار داد. اگر دانش را به رفتار تبدیل کنیم بهره‌وری و ارزش افزوده بالا می‌رود. سیف با اشاره به سامانه ۱۵۵۹ اظهار کرد: در این سامانه هر کشاورز یک پروفایل و پرونده مشخص دارد که اطلاعات او مستندسازی می‌شود. در این میز خدمات الکترونیکی می‌تواند از اطلاعات به‌روز کشاورزی استفاده کند. همچنین هزینه‌های مبادله اقتصادی کاهش یافته و کشاورز دیگر دغدغه زراعی ندارد. مایحتاج کشاورزان در کمترین زمان ممکن و با حداقل هزینه به دست او می‌رسد. وی از دیگر خدمات این سامانه سفارش‌گذاری نهاده‌ها، مشاوره و سوال، استفاده از دانش روز و آموزش‌های جدید را برشمرد و گفت: این سامانه برندی برای ارائه خدمات الکترونیکی تغذیه گیاهان خواهد شد.