مسوول سازمان بسیج ورزشکاران لرستان گفت: همایش اخلاق در ورزش ۲۵ مرداد در خرم آباد برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان لرستان بازگیر در این خصوص گفت: همایش اخلاق در ورزش ویژه مربیان ورزشی استان لرستان ۲۵ مرداد با حضور سردار یزدانی مسئول تربیت بدنی سازمان بسیج مستضعفین، سردار آذرنوش رئیس سازمان بسیج ورزشکاران کشور و احمدی معاون فرهنگی وزارت ورزش و جوانان توسط سازمان بسیج مستضعفین لرستان در خرم آباد برگزار می شود. وی با بیان اینکه اخلاق در بین مربیان و رزشکاران استان لرستان در سطح خوبی قرار دارد به گونه ای که ورزشکاران استان زبانزد عام و خاص هستند، افزود: با اخلاق ترین ورزشکاران ر استان هستند؛ اما متاسفانه گاهی اوقات صحنه هایی مانند اتفاق مسابقات جهانی کوراش در خرم آباد به وجود می آید که موجب بدنام شدن جامعه ورزش می شود. مسوول سازمان بسیج ورزشکاران لرستان با اشاره به محدودیت های مالی هیئت های ورزشی استان گفت: ضرورت دارد که ورزشکاران در راستای حمایت از تولید داخل از البسه ورزشی تولید داخل استفاده کنند. بازگیردر ادامه به تشکیل حلقه های صالحین در بین ورزشکاران بسیجی اشاره کرد و افزود: سرگروههای حلقه های صالحین بسیج ورزشکاران با توجه به اثرگذاری مربیان ورزشی از بین مربیان استان انتخاب شده اند. وی اضافه کرد: در این حلقه ها علاوه بر بیان مسائل سیاسی روز و احادیث و روایات به مقوله اخلاق نیز پرداخته می شود.