مدیر زراعت جهاد کشاورزی لرستان گفت: بیش از ۳۴۰ هزار تن گندم مازاد بر نیاز به صورت تضمینی از کشاورزان استان خریداری شده است.

به گزارش خبرگزاری موج، کیانوش حمیدیان روز یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: تاکنون یکهزار میلیارد ریال از طلب کشاورزان گندم کار پرداخت شده و ادامه پرداخت به صورت دو هفته یکبار در کل کشور انجام می شود. وی اظهار کرد: براساس بررسی و ارزیابی های کارشناسان و بازدیدهای میدانی پیش بینی می شود از ۲۵۶ هزار و ۵۹۳ هکتار سطح زیر کشت گندم در این استان ۵۵۰ هزار تن از این محصول برداشت و ۴۵۰ هزار تن خرید تضمینی شود. وی با بیان اینکه تاکنون حدود ۷۰ درصد سطح زیر کشت گندم استان برداشت شده، گفت: سه هزار میلیارد ریال از مطالبات کشاورزان نیز پرداخت نشده است. مدیر زراعت جهاد کشاورزی لرستان اضافه کرد: پرداخت مطالبات، امسال به صورت استانی نبوده و نحوه واریز مبالغ خرید کشوری و بر اساس ترتیب ثبت در سامانه است. از مجموع ۸۰۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی لرستان حدود ۲۵ درصد آبی و مابقی دیم است و سالانه ۲٫۷ میلیون تن انواع محصولات دامی، باغی وزراعی دراستان تولید می شود.