مدیرکل تأمین اجتماعی استان لرستان گفت: در چند روز اخیر مشکل بیمه کارگران پارسیلون توسط تأمین اجتماعی لرستان حل شد.

به گزارش خبرگزاری موج، شهناز حمزه‌لویی در حاشیه مراسم افتتاح پروژه‌های بیمارستانی تأمین اجتماعی گفت: در چند روز اخیر مشکل کارگران پارسیلون توسط تأمین اجتماعی حل شد و کارگاه‌هایی که بحران دارند و می‌خواهند، نوسازی انجام دهند از جمله نساجی و سامان کاشی را به حداکثر بیمه بیکاری رسانده‌ایم. وی افزود: سیاست سه جانبه‌گرایی را اجرا کردیم و در شرایط بحران همیشه در کنار کارگران هستیم که بدون خدمات نمانند. این مقام مسوول گفت: سال گذشته با احتساب هزینه‌های درمانی ۳۰۰ میلیارد تومان افزایش هزینه داشتیم که از اعتبارات تامین اجتماعی آن را تامین کردیم. وی با بیان اینکه در لرستان با یک وظیفه پارادوکس گونه مواجهیم، اظهار کرد:در سازمان تأمین اجتماعی با توجه به محروم بودن استان باید کمترین بیمه را وصول کنیم و از طرفی در ارائه خدمات هیچ‌گونه کوتاهی نکرده‌ایم. حمزه لویی افزود: در سال‌های اخیر تأمین اجتماعی در حوزه درمان و در بخش‌های خدماتی هیچ‌گونه کم و کاستی نداشته و ادامه این روند مستلزم تلاش بیشتر در حصول منابع است. مدیرکل تأمین اجتماعی لرستان گفت: خدمات بهتر در سایه وصول منابع ایجاد می‌شود.