مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: تاکنون ۲۸۳ هزار و ۳۷۷ تن گندم مازاد بر نیاز به صورت تضمینی از کشاورزان استان خریداری شده است.

به گزارش خبرگزاری موج، کیانوش حمیدیان گفت: تاکنون ۶۲۰ میلیارد ریال از طلب کشاوزان گندم کار پرداخت شده و ادامه پرداخت به صورت دو هفته یکبار در کل کشور انجام می شود. وی اظهار کرد: براساس بررسی و ارزیابی های کارشناسان و بازدیدهای میدانی پیش بینی می شود از ۲۵۶ هزار و ۵۹۳ هکتار سطح زیر کشت گندم ، ۵۵۰ هزار تن از این محصول برداشت شود. حمیدیان با بیان اینکه ۷۸هزار تن جو مازاد بر نیاز کشاورزان استان نیز خریداری شده،گفت: همچنین برداشت ۱۸۰ هزار تن جو نیز از سطح ۱۳۹ هزار و ۶۴۵ هکتار پیش بینی شده است. از مجموع ۸۰۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی لرستان حدود ۲۵ درصد آبی و مابقی دیم است و سالانه ۲٫۷ میلیون تن انواع محصولات دامی، باغی وزراعی دراستان تولید می شود.