مهلت ثبت نام یازدهمین جشنواره کارآفرینان برتر با توجه به استقبال کارآفرینان تمدید شد.

به گزارش موج به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نظر به استقبال کارآفرینان نسبت به ثبت نام در سامانه یازدهمین جشنواره کارآفرینان برترملی و استانی و با توجه به درخواست ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها مبنی بر مشارکت روز افزون کارآفرینان و لزوم تمدید مهلت ثبت نام، بدین وسیله مهلت ثبت نام یازدهمین جشنواره کارآفرینان برتر تا ۱۵مرداد ۱۳۹۵ تمدید می گردد.