مدیر آبفار بروجرد گفت: ۹۰ میلیارد ریال برای رفع کم آبی روستاهای شهرستان بروجرد نیاز است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج از لرستان، عبدالرضا عبدی در جمع خبرنگاران افزود: در حال حاضر ۶ روستای بروجرد با مشکل بی آبی و کم آبی رو به‌ رو هستند. وی اظهار کرد: برای رفع مشکل برخی روستاها اعتباری بالغ بر ۹۰ میلیارد ریال نیاز است که این روستاها در فصل تابستان با مشکل کم آبی رو به رو نباشند. مدیر آبفار بروجرد تصریح کرد: سال گذشته روستاهای زیادی در شهرستان بروجرد با مشکل کم آبی رو به رو بودند که با حفر چاه و اجرای پروژه‌های آبرسانی مشکل تعداد زیادی از آنها حل شد. عبدی اضافه کرد: در صورت تامین اعتبارات بخشی از مشکلات بی آبی در روستاها حل خواهد شد