مدیرکل آموزش و پرورش لرستان گفت: طرح هجرت سه با اعتبار سه میلیاردو ۵۰۰ میلیون ریال در لرستان اجرا می شود.

به گزارش خبرگزاری موج، گودرز کریمی فر افزود : طرح هجرت سه در ۵۰۰آموزشگاه و با مشارکت سه هزارو ۵۰۰دانش آموز لرستانی اجرا می شود. وی بیان کرد:طرح هجرت سه مصداق تحقق شعار مقام معظم رهبری دراقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل است. وی ادامه داد: استفاده از نیرو و نشاط جوانان در تعمیر و تجهیز مدارس ، تقویت مبانی اعتقادی، اخلاقی و اجتماعی دانش آموزان و مشارکت آنها در فعالیت های عمرانی و فضاهای آموزش و پرورش، توسعه و تقویت فرهنگ کار،غنی سازی اوقات فراغت جوانان، اشاعه روحیه مسئولیت پذیری از جمله اهدافی است که در اجرای طرح هجرت ۳در مدارس دنبال می شود . کریمی فر گفت:در این طرح با ارائه فراخوان از دانش آموزان علاقمند، ثبت نام به عمل می آید و بعداز سازماندهی دانش آموزان در امور رنگ آمیزی، نقاشی و خطاطی دیوارها و تعمیر تجهیزات مدارس در کنار یک استاد کار به فعالیت می پردازند. وی بیان کرد: این طرح با مشارکت و همکاری سه دستگاه آموزش و پرورش، بسیج سازندگی و نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس اجرا می شود.