مدیر شرکت پشتیبانی امور دام استان لرستان گفت: بیش از ۷۰ هزار تن محصول جو مازاد بر مصرف از کشاورزان استان لرستان خریداری‌ شد.

سعید یاراحمدی در گفت‌وگو با خبرنگاران به‌ پیش بینی خرید تضمینی بیش از ۱۰۰ هزار تن جو از کشاورزان لرستانی اشاره کرد و اظهار داشت: تاکنون بیش از ۷۰ هزار تن محصول جو مازاد بر مصرف از کشاورزان استان لرستان خریداری‌شده است. وی با اشاره به افزایش میزان برداشت جو از مزارع استان لرستان افزود: سال گذشته چهار هزار و ۸۰۰ تن جو از کشاورزان لرستانی خریداری شد. مدیر شرکت پشتیبانی امور دام لرستان عنوان کرد: امسال بر اساس مصوبه هیئت دولت خرید تضمینی محصول کشاورز به شکل امانت از طریق مباشران شرکت پشتیبانی (اتحادیه تعاونی و روستایی) در اختیار تالار بورس قرار می‌گیرد و پس از فروش محصول پول آن به‌ حساب کشاورز واریز می‌شود. وی در رابطه با قیمت جو خریداری‌شده از کشاورزان بیان کرد: قیمت خرید هر کیلوگرم جو در تالار بورس ۱۰ هزار و ۲۸ ریال است درحالی‌که خرید آن در بازار به ازای هر کیلو‌ هفت هزار ریال است. یاراحمدی بیان کرد: تاکنون هزار و ۳۰۰ تن جو‌ از کشاورزان لرستان در تالار بورس به فروش رفته و هزینه آن به‌ حساب کشاورزان واریز شده است.