رئیس کمیته امداد بروجرد گفت: زکات فطریه امسال در بروجرد توسط ۱۴ پایگاه، مساجد و میادین سطح شهر جمع آوری می شود.

به گزارش خبرگزاری موج، علی معظمی" رئیس کمیته امداد بروجرد گفت: زکات فطریه امسال در همه مساجد و پایگاه های سطح شهر به خصوص در میادین اصلی جمع آوری می شوند. وی اضافه کرد: کمیته امداد و بهزیستی در همه مساجد برای جمع آوری زکات فطریه فعال می شوند و زکات فطریه در روز عید فطر جمع آوری می گردد. به گفته وی سال گذشته ۲۰۴ میلیون تومان زکات فطریه در شهرستان بروجرد جمع آوری شد. رئیس کمیته امداد بروجرد تصریح کرد: در روز عید فطر پایگاه های مذکور ، همه مساجد و میادین شهر زکات فطریه شهروندان بروجردی را جمع آوری می کنند. زکات فطریه به ازای هر نفر معادل سه کیلوگرم قوت غالب است که معمولا سه کیلوگرم گندم می باشد و امسال زکات فطریه در بروجرد ۵۰۰۰ تومان علام شده است.