مدیر امور آبفار شهرستان دوره چگنی از اجرای سه طرح اقتصاد مقاومتی در راستای آب رسانی به روستاهای این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج، حمید زینی وند در این خصوص گفت: در این راستا دو مجتمع آبرسانی و یک طرح تعویض شبکه آبرسانی در حال اجرا می باشد که با اجرای این طرح ها زمینه آبدار شدن ۱۷ روستا با جمعیتی بالغ بر سه هزار نفر فراهم می شود. وی تصریح کرد: برای اجرای این طرح ها اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی هزینه می شود. فاز دوم طرح مجتمع آبرسانی ژیریژبان از بخش شاهیوند با هدف آبرسانی به چهار روستا با جمعیتی بالغ بر ۹۰۰ نفر اجرا می گردد. وی اظهار داشت: فاز دوم آبرسانی سراب کی با هدف آبرسانی و تعویض شبکه داخلی پنج روستا با جمعیتی بالغ بر ۶۳۰ نفر می باشد که با انجام این طرح گام مهمی در صرفه جویی انرژی و اقتصاد برداشته می شود که با برنامه ریزی انجام شده در دهه فجر ۱۳۹۵ به بهره برداری خواهد رسید.