مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان لرستان گفت: بر اساس آمار دریافتی از سیستم صدور پروانه عبور اداره کل، در ۳ ماهه ابتدای سال گذشته تعداد ۷۱۰ فقره پروانه عبور برای حمل بارهای ترافیکی صادر شده است که با افزایش ۳۷ درصدی در ۳ ماهه ابتدای سال جاری به ۹۷۴ فقره رسیده است.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان لرستان در گفتگو با خبرنگار موج گفت : بر اساس آمار دریافتی از سیستم صدور پروانه عبور اداره کل، در ۳ ماهه ابتدای سال گذشته تعداد ۷۱۰ فقره پروانه عبور برای حمل بارهای ترافیکی صادر شده است که با افزایش ۳۷ درصدی در ۳ ماهه ابتدای سال جاری به ۹۷۴ فقره رسیده است. حسن رحمانی تصریح کرد: به منظور ایمنی و عدم اخلال در تردد وسایل نقلیه و حفاظت از راه و ابنیه فنی، می‌بایست طول، عرض، ارتفاع و وزن وسایل نقلیه‌ای که قصد ورود به جریان ترافیکی جاده‌های کشور را دارند، منطبق با مقادیری که در «مقررات حمل ‌و نقل بار در راه ها»، تعیین گردیده است باشد اما به دلیل نیاز بعضی از بخش های اقتصادی کشور، ضروری است محموله‌هایی با مشخصات خارج از استاندارهای مجاز، در شبکه جاده‌ای کشور حمل گردند. لذا جهت تعیین شرایط و کیفیت حمل و اعمال نظارت و کنترل های لازم در حین عمل، مجوزهای ویژه‌ای تحت عنوان مجوزهای ترافیکی پیش‌بینی شده که صدور آن در حیطه وظایف و مسوولیت های اداره ایمنی و ترافیک است. وی با اشاره به اینکه شرکت های حمل‌ و نقل جهت حمل بارهای ترافیکی باید به ادارات کل حمل‌ و نقل و پایانه ها در استان ها مراجعه و مجوز مربوطه را کسب نمایند، افزود: پروانه عبور، برای وسایل نقلیه‌ای صادر می‌شود که عرض آن از ۵ متر، طول از ۳۰ متر و وزن کل (بار و وسیله نقلیه) از ۹۶ تن تجاوز ننماید.