استاندار لرستان گفت: باید در سند اقتصاد مقاومتی چالش‌های اصلی توسعه دیده شود.

به گزارش خبرگزاری موج، مهندس هوشنگ بازوند در جلسه اقتصاد مقاومتی با بیان اینکه برش روستایی بخش مهمی از سند اقتصاد مقاومتی است، اظهار کرد: باید چالش ها و مسائل اصلی مربوط به این حوزه در سند اقتصاد مقاومتی مدنظر قرار گرفته شود. وی ادامه داد: در کنار برش روستایی باید برش‌هایی دربخش‌های کشاورزی، گردشگری، خدمات و صنعت نیز تدوین شود. بازوند بیان کرد: باید در سند اقتصاد مقاومتی چالش‌های اصلی توسعه روستایی، اشتغالزایی، توسعه گردشگری، صنایع تبدیلی و... دیده شود. نماینده عالی دولت در استان درباره سهم اعتباراتی که صندوق کارآفرینی امید قرار است به طرح تکاپو به استان دهد، گفت: باید سهم این طرح از ۱۱ میلیارد تومان به ۲۰ میلیارد تومان افزایش یابد چرا که لرستان استان پایلوت اقتصاد مقاومتی است و باید ویژه دیده شود. بازوند تاکید کرد: با توجه به پایلوت بودن استان در مقوله اقتصاد مقاومتی، مدیران دستگاه‌های اجرایی استان باید برنامه‌های صحیح و قابل اجرا ارائه دهند.