مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی لرستان، از کسب درجه ممتاز ۴۰ جایگاه عرضه سوخت در استان از نظر کیفی در سال گذشته خبر داد.

پیمان بهرامی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری موج ، با بیان اینکه، تعداد جایگاه های سوخت در استان در سال ۹۳ تعداد ۶۷ باب بوده است، گفت:در سال ۹۴ این تعداد به ۷۳باب افزایش پیدا کرد و جایگاه های سوخت استان هرشش ماه یکبار براساس شاخص های تعیین شده توسط کارشناسان ارزیابی و درجه بندی و رتبه هر کدام مشخص می شود. مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی لرستان با اشاره به اینکه درجه ممتاز بر مبنای این ارزشیابی کارمزد دریافت می کنند، ادامه داد: شاخص های تعیین شده از نظر کارشناسان شامل ، زیباسازی جایگاه سوخت، داشتن تنظیم باد، نداشتن بدهی مالیاتی، مجهز بودن به دوربین مدار بسته، داشتن سرویس بهداشتی و سرویس دهی رایگان جهت استعمال از پمپ، می باشد. هم اکنون ۱۲۳ جایگاه عرضه سوخت در لرستان وجود دارد که از این تعداد ۷۳جایگاه عرضه سوخت مایع (بنزین و نفت و گازوئیل) و ۵۰جایگاه CNG را شامل می شود.