منوچهر ططری به عنوان رئیس جدید دانشگاه پیام نور لرستان منصوب شد.

به گزارش خبرنگار موج از خرم آباد، منوچهر ططری پیش از این به عنوان عضو هیات علمی گروه تربیت بدنی دانشگاه پیام نور مرکز خرم آباد در این دانشگاه مشغول خدمت بود. پیش از این محمدرضا جعفری از سال ۱۳۹۱ عهده دار ریاست این دانشگاه بودند. این مراسم با حضور معاون سیاسی استانداری لرستان برگزار شد. در حال حاضر حدود ۳۰ هزار دانشجو در ۹ مرکز و واحد دانشگاه پیام نور در شهرستان های خرم آباد ، بروجرد ، دورود ، ازنا ،الیگودرز ، پلدختر ، الشتر و نورآباد تحصیل می کنند. ۷۵ رشته تحصیلی در مراکز این دانشگاه تدریس می شود.