دکتر محمد باقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در راستای همکاری همه جانبه بهزیستی لرستان در برنامه های پیشگیری از وقوع جرم استان از دکتر اسداله حیدری تقدیر کرد.

به گزارش خبرگزاری موج از خرم آباد، در حاشیه جلسه شورای معاونین بهزیستی لرستان محمد تقی شاکرمی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان به نیابت از دکتر محمد باقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ، به منظور همکاری همه جانبه بهزیستی لرستان در زمینه های مختلف پیشگیری ازوقوع جرم و آسیب های اجتماعی از دکتر اسداله حیدری مدیر کل بهزیستی لرستان با اهدا لوح سپاس ، تقدیر کرد. مدیرکل بهزیستی لرستان در ابتدای این جلسه با تبیین اهمیت وظایف دستگاه قضایی گفت: یکی از دستگاه هایی که متولی رسیدگی به آسیب ها و بزهکاری های اجتماعی است ،مجموعه دستگاه قضا است که با نگاه عالمانه وعمیق نسبت به مسائل اجتماعی همواره پشتیبان و حامی بهزیستی بوده است و با حضور فعال وجدی در مسائل اجتماعی در کاهش و پیشگیری از آسیب های اجتماعی یار و یاور ما بوده اند. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان افزود: از میان ۲۲ دستگاه اجرایی عضو شورای عالی پیشگیری، مدیران و کارشناسان بهزیستی لرستان با حضور عالمانه و دلسوزانه و ارائه نظرات کارشناسی در پیش بینی و کنترل آسیب های اجتماعی، حداکثر همکاری را با دستگاه قضا داشته است. در پایان جلسه متن تقدیر نامه معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه توسط گودرز نیازی رییس مرکز مطالعات و جرم شناسی دادگستری لرستان قرائت و با اهدای لوح و هدیه ای از دکتر اسداله حیدری تقدیر به عمل آمد.