معاون امور زیر بنایی و سرمایه‌گذاری معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور گفت: ۱۷۳ هزار فرصت شغلی در روستاهای کشور باید ایجاد شود که سهم لرستان، ایجاد ۷ هزار و ۴۶۴ فرصت شغلی است.

به گزارش خبرگزاری موج، نعمت‌الله رضایی در جلسه «توسعه روستاهای لرستان با رویکرد اقتصاد مقاومتی»، اظهار داشت: در راستای پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی بنا شده که دستگاه‌های دولتی کشور با استفاده از منابع داخلی، غیر دولتی و تسهیلات، ۱۷۳ هزار فرصت شغلی در روستاهای کشور ایجاد کنند. وی افزود: میزان اعتبار پیش بینی شده در این زمینه چهار هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان است که سهم لرستان در این زمینه، ایجاد ۷ هزار و ۴۶۴ فرصت شغلی است و میزان اعتبار پیش بینی شده برای این استان نیز ۱۵۸ میلیارد تومان است. معاون امور زیر بنایی و سرمایه گذاری معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور عنوان کرد: باید بخش گردشگری و بحث زنجیره تولید در روستاها مورد توجه قرار بگیرد. وی افزایش سهم اقتصاد روستاها را در کشور مهم و اساسی دانست و تصریح کرد: مهمترین هدف دستگاههای اجرایی در کشو، اشتغالزایی در قالب ایجاد واحدهای تولیدی در روستاهاست. رضایی خاطرنشان کرد: در قالب برنامه ششم توسعه ، بحث ارتقای تولید و توسعه اشتغال پایدار در مناطق محروم و روستایی نیز در دستور کار قرار گرفته است که در این راستا افزایش نرخ مشارکت اقتصادی در روستاها به ویژه برای زنان روستایی و همچنین اشتغال جوانان مدنظر قرار گرفته است. وی بیان کرد: ۲۰ درصد جوانان روستایی کشور که بین ۱۵ تا ۲۹ سال سن دارند، بیکار هستند که باید زمینه اشتغال برای آنها فراهم شود. معاون امور زیربنایی و سرمایه گذاری معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور گفت: باید ساختار اقتصادی دولت اصلاح شود و خدمات و حوزه صنعت در روستاها فعال شود.