۱۴ طرح درمانی دانشگاه علوم پزشکی لرستان واقع در بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد با حضور حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری در خرم آباد به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری موج از خرم آباد، ۱۴ طرح درمانی دانشگاه علوم پزشکی لرستان واقع در بیمارستان شهید رحیمی با حضور حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری در خرم آباد به بهره برداری رسید. این طرح ها شامل اولین MRI دولتی استان، CT آنژیوگرافی، ماموگرافی، رادیولوژی دیجیتال، سیستم پکس، بخش هشت تخته آی سی یو اطفال(PICU)، بخش ۱۱ تخته آی سی یو داخلی (MICU)، بخش ۱۳ تخته مسمومیت و سایکوسوماتیک، بخش ۲۴تخته زنان و درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد هستند. برای ساخت و تجهیز این بخش ها در مجموع بیش از ۲۲ میلیارد تومان هزینه شده است که با راه اندازی این طرح ها کمیت و کیفیت خدمات درمانی تخصصی و فوق تخصصی در استان لرستان افزایش می یابد.