با ورود ۱۳ دستگاه آمبولانس جدید به ناوگان فوریت های پزشکی استان لرستان، تعداد آمبولانس های جدید فوریت های پزشکی به ۲۳ دستگاه افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری موج از خرم آباد، ساکی رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان با مهم برشمردن نقش تجهیزات پزشکی مدرن در ارتقای خدمات اورژانس پیش بیمارستانی اظهار داشت: با رایزنی هایی که با وزیر محترم بهداشت و رئیس مرکز فوریت های پزشکی کشور صورت گرفت، تعداد ۱۳ دستگاه آمبولانس جدید اسپرینتر گازوئیلی خریداری شد که پس از اخذ مجوزهای لازم از پلیس راهور بر اساس نیاز شهرستان ها در سطح استان توزیع خواهند شد. گفتنی است قبلاً و در اردیبهشت سال جاری نیز ۱۰ دستگاه آمبولانس جدید به ناوگان فوریت های پزشکی استان اضافه شد که با اضافه شدن این ۱۳ دستگاه آمبولانس جدید، تعداد آمبولانس های جدید فوریت های پزشکی به عدد ۲۳ رسیده است. ساکی همچنین گفت: هزینه هر دستگاه آمبولانس جدید ۵ میلیارد ریال است و در مجموع برای خرید ۲۳ دستگاه آمبولانس جدیدی که به ناوگان فوریت های پزشکی اضافه شده است ۱۱۵ میلیارد ریال هزینه شده است.