مجتمع صنعتی تولید گاز اکسیژن طبی و صنعتی امروز با حضور معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزیر صنعت، معدن و تجارت در خرم آباد افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری موج از خرم آباد، مجتمع صنعتی تولید گاز اکسیژن طبی و صنعتی امروز با حضور رمضانعلی صادق زاده معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزیر صنعت، معدن و تجارت در خرم آباد افتتاح شد. مجتمع تولید گاز اکسیژن طبی و صنعتی خرم آباد در شهرک صنعتی شماره ۲ خرم آباد قرار دارد و برای ۲۳ نفربه طورمستقیم و غیر مستقیم ایجاد اشتغال می کند. معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزیر صنعت، معدن و تجارت در سفر خود به لرستان از طرح های صنعتی مختلف واقع در شهرک های صنعتی شماره یک و دو خرم آباد بازدید و چندین پروژه را افتتاح می کنند.