رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان از توسعه سه هزار هکتاری باغات این استان در قالب برنامه های اقتصاد مقاومتی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج، بازداری با اشاره به برنامه اجرایی تدوین شده توسط دبیرخانه ستاد اجرایی اقتصاد مقاومتی سازمان جهاد کشاورزی مشتمل بر ۱۶ پروژه اصلی اقتصاد مقاومتی و عمرانی است، گفت: این پروژه‌های اصلی پس از بررسی های کارشناسی در سامانه نظام یکپارچه پایش و پیگیری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان که به سامانه «نپیا» متصل بوده ثبت و لحاظ شده اند و این امر موجب شده به صورت لحظه ای و برخط وضعیت پیشرفت هر پروژه رصد شود. وی با اشاره به توسعه باغات لرستان در سطح سه هزار هکتار در قالب پروژه ای اقتصاد مقاومتی افزود: همچین در این راستا توسعه کشت گیاهان دارویی در سطح ۳۰۰ هکتار، احداث ۳۵ هکتار گلخانه برای تولید سبزی و صیفی، تکمیل و راه اندازی گلخانه ۳۲ هکتاری «دیناروند» خرم آباد و تولید ۹۲۹ هزار تن گندم از دیگر برنامه های اقتصاد مقاومتی لرستان در حوزه کشاورزی است.