مدیرعامل شرکت توزیع برق استان لرستان ازآغاز طرح تعویض ۱۰ هزار کنتوربرق در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از خرم آباد، فریدون خودنیا افزود: در اجرای این طرح ۲ هزار و ۱۳۳ کنتور چاههای کشاورزی و بیش از هفت هزار کنتور مشترکین تعویض می شود. وی با اشاره به اینکه ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار از طرف توانیر و سازمان سابا برای اجرای این طرح در نظر گرفته شده است، گفت: قیمت هر یک از کنتور های جدید ۱۰ میلیون ریال است و مقرر شده تا پایان سال جاری تمام کنتورهای دیماندی تعویض شوند. خودنیا قرائت از راه دور کنتورها در بستر مخابراتی، صرفه جویی چشمگیر در سوخت و کاهش هزینه های تردد و کاهش خطرات جاده ای، صرفه جویی در نیروی کار و منابع انسانی، برداشت کلیه پارامترهای شبکه از جمله ولتاژ، جریان، هارمونیک ها، ذخیره عملیاتی و جلوگیری از استفاده از برق غیر مجاز را از جمله مزایای کنتورهای نصب شده در قالب این طرح عنوان کرد.